Scener

tjanster-red
   


Smarta och anpassningsbara lösningar

Scenpodier
Scenpodier i olika format och höjder.
Runda scener diam. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m.

Podieläktare
Gradängläktare raka och halvcirkelformat.